Contouren van zorgesthetiek

In deze handgeschreven eerste schets uit november 2019 onderscheiden zich de contouren van een zorgesthetiek. Het conceptueel boeiende dat daarin zichtbaar wordt, is dat tot de oorspronkelijke vorm van een “zorgesthetiek” behoort dat zij dus contrasteert met een ander concept, namelijk “zorgethiek”.

Dit contrast is niet groot, en zeker niet statisch zoals tussen zwart en wit, maar telkens – afhankelijk van de context waarin het zich aandient – precies groot genoeg om optimale helderheid te genereren.